Al energi er solenergi

Omstilling til vedvarende energikilder er allerhøjest i dagsorden i de fleste lande verden rundt. Med god grund. Den globale opvarmning og de dertil relaterede kriser giver os ikke ret meget valg. Hvis vores børn og børnebørn skal have en klode at leve på, bliver vi nødt til at gøre noget i en fart.

Selv de traditionelt træge politikere har nu tilsyneladende fattet det. I hvert fald de fleste af dem. Godt nok findes der nogle få levende fossiler, bl.a. USA’s præsident, men de bliver overhalet indenom af deres egne.

Alligevel, nogle folk er stadig i tvivl om det overhovedet kan lade sig gøre med fx solenergi, i et land som Danmark.

Her en lille hemmelighed: Al energi er solenergi, så ja, selvfølgeligt kan det lade sig gøre.

Forskellige energiformer, men kun på overfladen

Hvordan kan al energi være solenergi? Vel, ikke direkte, men indirekte er det sådan. Energi kan hverken skabes eller tilintetgøres. Den kan kun omformes. Og det sker hele tiden.

Olie, kul og gas, er ikke andet end oplagret solenergi. Den blev først omformet til plantemateriale, igennem fotosyntese. Så kom den under tryk og blev omformet til enten gas, kul eller olie. Når vi forbrænder det i dag, så frigør vi faktisk solenergi som har hvilet i grunden i mange millioner år.

Det er også det der er problemet: at vi frigør energi som tog flere millioner års opmagasinering i løbet af nogle få årtier.

Hvad med vinden? Vel også vind opstår igennem solens varme. Det er temperaturforskelle i diverse luftlag der skaber vinden og vejret.

Varmepumper er også solenergi

Det kan heller ikke være anderledes, siden al energi vi har på vores planet kommer fra solen. En varmepumpe er en smart maskine, der kan bruges som supplerende varmekilde.

Faktisk, hvis du er så heldig at eje et lavenergi hus, kan du nogle gange nøjes med en varmepumpe alene. Vi kan i dag bygge huse som slet ikke kræver anden energi end den der direkte kommer fra solen. Vi kan endda bygge huse som producerer et overskud af energi.

Det er bare stadig lidt dyrt at bygge på den måde. Indtil denne teknologi bliver hvermandseje, kan du bruge en varmepumpe.

Der findes 3 slags varmepumper

En varmepumpe er en slags energiforstærker. Den trækker energi ud hvor der er små temperaturforskelle. Fx forskellen af lufttemperaturen indenfor og udenfor dit hus.

Der findes 3 slags, alt efter virkemåde:

  • Luft til luft varmepumpe – det er en omvendt AC, og blæser varm luft ind som den udtrækker af luften udendørs. Den kan trække energi ud af luft helt ned til -15 grader! Det er muligt fordi der rent faktisk ikke findes kulde, kun mere eller mindre varme. Så også minusgrader er varme, selv om de føles kolde.
  • Luft til vand varmepumpe – trækker varme af luften udendørs som overføres til vand. Vandet pumpes så ind i huset, fx som gulvvarme eller til varmt vand. God til fx erstatte et gammelt oliefyr, men ikke så god når du har fjernvarme.
  • Jordvarme – der er altid forskel i temperaturen mellem luft og jord. Jorden bliver også varmere med ca. 1 grad for hver meter du graver ned. Det er en meget effektiv varmepumpe men den kræver installation af rør i jorden og har derfor højere installationsudgifter end de andre varmepumper.