Det du har brug for at vide om Time To Market

Time to Market (TTM) defineres som perioden fra da et produkt er blevet udtænkt til det er tilgængeligt for køb. Kort sagt, så er det tiden mellem produktet begynder at blive bygge og når det første produkt sælges. Da forskning har vist, at nye markedsdeltagere har klare fordele med hensyn til markedsandel, omsætning og salgsvækst, er TTM en af de mest essentielle tider for produktudviklere.

Forståelse af Time To Market

For at en virksomhed kan arbejde godt og effektivt med de rigtige innovationer, skal de vælge, hvad det rigtige arbejdssystem er for dem. Dette inkluderer selvfølgelig også processen af deres designcyklus, som bl.a. inkluderer udvikling og lancering på markedet. Jo mere effektiv din virksomheds produktudvikling er, jo bedre vil du være i stand til at forudsige hvornår det bliver lanceret. Det kan hjælpe dig med at planlægge hvordan du udruller produktet på det rette sted og tidspunkt. Hvor hurtigt produktet kommer ud er også vigtigt: konkurrenter investerer også i alle innovationer. Forsinkelse kan give dem chancen for at komme foran og gøre din idé uoriginal. Innovationer er næsten altid teknologiafhængige, og da teknologien ændrer sig i et hurtigt tempo, kan det ske at du bliver overflødig. Derfor er det så vigtigt, at Time To Market ikke går for langsomt. Du kan finde mere information om TTM online. Du kan eksempelvis bruge en hjemmeside som Encode.eu.

Fordele

Målet er selvfølgelig at forbedre virksomheden og dets produkter ved at øge salget. Varigheden af din Time to Market kan have en alvorlig negativ indvirkning på din virksomhed. Forsinkelser skyldes ofte meningsløst administrativt papirarbejde, gentaget arbejde, unødvendige funktioner og dårlig produktlancering. At fremskynde tiden giver øjeblikkelige fordele, som f.eks. at forhøje marginindtægten. Mere opmærksomhed på dit produkt giver højere indtjening, da produktet kommer ud tidligere end forventet og møder alle forventninger. Det holder dig også foran i spillet. Optimeret hastighed på markedet holder dig foran dine konkurrenter og giver dig chancen for at maksimere den nyeste teknologi. Dette hjælper også med at åbne flere markedsmuligheder for dig og dit produkt. Du ved også lige præcis hvilke kampagner og reklamer du skal køre for at opnå det bedste resultat.

Success målt ved hastighed

Spekulerer du nogensinde over, hvorfor deadlines i integrerede projekter er så vigtige? Hvorfor gode projektledere sveder over den sidste detalje for at sikre, at alt er perfekt? Når man markedsfører i en bestemt tidsramme, er det også vigtigt at kvalitet bliver mødt, samtidig med at man frigiver på den givet dato. Hvis ikke, så kan det give virksomheden et dårligt ry og gøre det svært at vedholde. Det at være sent på den eroderer det marked, som du skal sælge dit produkt til. Hvis du oprindeligt er målrettet mod et specifikt segment, vil markedet blive marginalt mindre, hvis du bare er et par måneder forsinket. Kunder kan i den tid nå at etablere andre steder at købe fra, hvilket gør at salgsmængde fra dig bliver kritisk. Mistet stordriftsfordele ved fremstilling og indkøb gør at lige pludselig vil du se effekten på din virksomheds rentabilitet.